MAKKAH

Makkah Malam Hari

Gerbang Kota Makkah

Masjid Al-Haram

Ka’baa

Pintu Masuk Ka’aba

Makkah BigBen

ARAFAH

Masjid Namiroh Arafah

Jabal Rahma – Arafah

Area di Padang Arafah

Jama’ah Haji di Padang Arafah

Do’a Arafah di Malam Hari

Do’a Di Jabal Rahma Malam Hari

Masjid Namiroh Malam Hari, Jamaah Berjalan Menuju Musdalifah

MUSDALIFAH

Tiba di Musdalifah Malam Hari dan Melakukan Mabit (Menginap)

Bermalam Di Musdalifa